Drukuj

Przedstawiamy kolejny numer Biuletynu PISM: Perspektywy polityki zagranicznej Uzbekistanu autorstwa Arkadiusza Legiecia.

Zmiana władzy w Uzbekistanie w 2016 r. pociągnęła za sobą wzrost aktywności państwa na arenie międzynarodowej. Głównymi kierunkami jego polityki zagranicznej stały się współpraca regionalna oraz utrzymywanie równowagi między wpływami Rosji i Chin. Polityka Uzbekistanu ogranicza ekspansję promowanych przez Rosję inicjatyw integracyjnych, a jednocześnie stwarza możliwości pogłębienia współpracy z UE i USA.