PHZ Baltona przejmuje kolejne lokale na Lotnisku Chopina. 23 lipca 2018 r. nowy najemca zajął największy z nich – Aelia Travel Gallery - w strefie wolnocłowej Schengen. Do tej pory Baltona przejęła już 10 kolejnych pomieszczeń – 4 w strefie ogólnodostępnej, 4 w strefie WOC Schengen i 2 w strefie WOC non-Schengen. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe działania prowadzące do modernizacji powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na lotnisku pojawiły się specjalne oznaczenia informujące o dostępności lokali handlowych.

Przypominamy, że 30 czerwca 2018 r. wygasły umowy najmu 15 spośród 35 lokali handlowych na Lotnisku Chopina, których najemcą był Lagardere Travel Retail, a które zgodnie z warunkami umownymi są sukcesywnie zwracane do PPL. Z dniem 31 lipca 2018 r. wygaśnie umowa najmu z kontrahentem PHZ Jubiler Sp. z o.o.

W chwili obecnej Lagardere Travel Retail Sp. z o.o. zwraca przedmioty najmu, zgodnie z postanowieniami umownymi. Nowy najemca, Baltona, może w związku z tym rozpoczynać ich przebudowę.

Lokale będą sukcesywnie uruchamiane, począwszy od przełomu sierpnia i września 2018 r.

Z uwagi na kończący się okres obowiązywania umów najmu przedmiotowych 15 lokali, już na początku 2017 r. LTR miał nadzieję na przedłużenie najmu tych lokali w drodze wzajemnych negocjacji. Parafowane już przez LTR umowy z symbolicznie podniesioną kwotą czynszu najmu zostały przedstawione PPL, a tryb negocjacji LTR uważał wówczas za najbardziej właściwy i nie stojący w sprzeczności z dotychczasową praktyką PPL czy praktyką rynkową.


Zarządzający przedsiębiorstwem, z oczywistych powodów uznając takie postępowanie za niewłaściwe i prowadzące do zaniżenia przychodów PPL, nie wyraził zgody na ich zawarcie w tym trybie polecając przeprowadzenie postępowania konkursowego z szerokim udziałem rynku. Do postępowania konkursowego ze względu na mocno ograniczoną na rynku polskim liczbę podmiotów z tego sektora zaproszono także podmioty do tej pory w Polsce nieobecne, m.in. Dufry. Z uwagi na toczący się wówczas z BH Baltona spór z PPL podmiot ten był wykluczony z udziału w takim postępowaniu, o czym LTR doskonale wiedział.


Ponieważ postępowanie konkursowe nie przyniosło oczekiwanych przez PPL rezultatów, także dlatego, iż podmioty do tej pory w Polsce nieobecne nie zdecydowały się na złożenie ofert, a realnym jedynym podmiotem w postępowaniu pozostał nadal LTR oferujący konsekwentnie symboliczny wzrost stawek czynszu najmu, PPL zdecydował się na unieważnienie tego postępowania, o czym wszystkich zainteresowanych poinformowano.


Równolegle PPL ze wsparciem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prokuratorii Generalnej zwrócił się do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o zgodę na prowadzenie negocjacji także z Baltoną pod warunkiem zakończenia sporu i wycofania roszczeń ze strony tego podmiotu w przypadku, gdyby oferta Baltony okazała się najlepsza uwzględniając jedynie oferowane stawki najmu. Uzyskawszy taką zgodę, PPL prowadził jednocześnie negocjacje zarówno z Baltoną, jak i LTR. Co istotne, całe postępowanie w tym trybie objęte było formalną tarczą antykorupcyjną CBA.

 
Fakt pojawienia się realnej konkurencji natychmiast przełożył się na istotne korzyści dla PPL. Uzyskany wzrost oferowanego przez obydwa podmioty (LTR i Baltona) czynszu gwarantowanego wyniósł znacznie powyżej 100 mln zł. Jest to szczególnie jaskrawe na tle wcześniej oferowanej jedynie symbolicznej podwyżki tego czynszu przez LTR wobec świadomości braku konkurencji.

 
Ponieważ ostatecznie oferta Baltony okazała się korzystniejsza dla PPL pod względem finansowym dokonano wyboru właśnie oferty tego podmiotu. Wówczas konieczne stało się przejście do kolejnego etapu, jakim było wygaszenie wszelkich roszczeń. Ze wsparciem Prokuratorii Generalnej RP opracowano wszelkie konieczne umowy i dokumenty, po czym zostały one przedłożone do akceptacji przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. LTR był stosownie i bieżąco poinformowany o wynikach negocjacji.
 
Po uzyskaniu akceptacji KERM, w siedzibie PG RP zostały zawarte ostateczne umowy najmu przedmiotowych lokali z Baltoną. Dodatkową korzyścią dla PPL było również zrzeczenie się przez ten podmiot roszczeń względem PPL na kwotę blisko 430 mln zł oraz zasądzonych wyrokiem w Hadze roszczeń wobec Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę blisko 90 mln zł.


Zamknięcie adaptowanych lokali nie oznacza braku oferty handlowej na Lotnisku Chopina, ani braku dostępności wody pitnej dla pasażerów.

Tak np.: oferta asortymentu duty free z adaptowanego lokalu Aelia Travel Gallery dostępna jest w odległości ok. 110 m w lokalu Aelia Duty Free, oferta asortymentu duty free z adaptowanego lokalu Aelia Last Minute w strefie Non Schengen dostępna jest w odległości ok. 70 m w lokalu Keraniss Duty Free, oferta asortymentu prasa/książka z adaptowanego lokalu Virgin dostępna jest w odległości ok. 100 m w lokalu The Warsaw Store.

Natomiast poidełka z bezpłatną wodą zlokalizowane są zarówno w strefie Schengen, jak i Non Schengen. Otwarte też będzie dodatkowe stoisko tymczasowe z prasą oraz dostawione zostaną maszyny vendingowe.

Piękne wnętrza i dobra kuchnia to jedne z kluczowych składników przepisu na udane przyjęcie weselne. Jednak dziś, aby spełnić marzenia młodych par, równie istotna jest otwartość obiektu na kreatywne pomysły, kompleksowa obsługa czy możliwość ciekawej aranżacji wnętrz. O tym, na co zwrócić uwagę opowiadają nowożeńcy i eksperci, m.in. znana z perfekcyjnego stylu Małgorzata Rozenek.

REALIZACJA KREATYWNYCH POMYSŁÓW

Przy planowaniu zaślubin i wesela dobra lokalizacja, ładne wnętrza czy wybór menu wydają się naturalne i są wpisane w harmonogram standardowych działań. Jednak wraz z rozwojem nowych trendów, potrzeby młodych par zmieniają się. Coraz częściej, pary planujące wymarzone wesele przychodzą z głową pełną pomysłów z Instagrama czy Pinteresta, dlatego obiekt musi być przygotowany na realizację wszelkich niestandardowych koncepcji– podkreśla Jakub Urbaniak, ekspert w zakresie organizacji przyjęć weselnych, właściciel Dworu Złotopolska Dolina i Rezydencji Miętowe Wzgórza.

Słynąca z perfekcyjnego stylu Małgorzata Rozenek, która zmierzyła się na początku wakacji z organizacją inspirujących warsztatów dla kobiet w Rezydencji Miętowe Wzgórza i Dworze Złotopolska Dolina, zwróciła uwagę na dużą elastyczność obiektów w kwestiach organizacyjnych, jak podkreśliła - Właściciele są w stanie zrealizować pomysły najbardziej wymagających młodych par czy kreatywne scenariusze spotkań i warsztatów. Nie bez znaczenia są również architektoniczne walory obu miejsc – Zarówno Miętowe Wzgórza, jak i Złotopolska Dolina mają wiele możliwości aranżacji wnętrz – wspomina Małgorzata Rozenek.

 

„NIEMOŻLIWE” NIE ISTNIEJE

Młode pary rezerwują salę często nawet 2 lata przed weselem, w tym czasie pojawiają się nowe pomysły i potrzeby. Warto więc upewnić się, że przez cały ten czas będziemy mieć zapewniony kontakt z menagerem reprezentującym lokal. Wychodzimy z założenia, że ostatnia rzecz, jaką chcą słyszeć, to, że coś jest niemożliwe do wykonania. Dlatego staramy się wychodzić naprzeciw ich życzeniom i potrzebom. Jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – opowiada Jakub Urbaniak.

Takie podejście obiektu zdejmuje z barków przyszłych nowożeńców dużą część przygotowań, a pomoc w organizacji wesela może być różna – od wynajęcia DJ’a po organizację dodatkowych atrakcji - wszystko zależy od oczekiwań młodych.

OFERTA DOPASOWANA DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI

Umiejętność optymalnego dopasowania oferty do kombinacji oczekiwań i budżetu, którym dysponują często bardzo młodzi ludzie, to kolejna ważna cecha dobrego lokalu. Doświadczony menager zrozumie potrzeby i zaproponuje satysfakcjonujące rozwiązanie, sprawiając, że przygotowania do ślubu przebiegną bez zbędnego stresu.

Zofia i Rafał, którzy przyjęcie weselne celebrowali kilka miesięcy temu, wspominają swoją przygodę z Dworem Złotopolska Dolina -kiedy dwa lata temu, jeszcze jako studenci szukaliśmy miejsca na przyjęcie weselne, przytłaczały nas warszawskie klubowe lokale, a takie miejsce jak Złotopolska Dolina, w której swoje wesele urządzili m.in. Robert i Anna Lewandowscy, wydawało się być poza naszym zasięgiem. Nic bardziej mylnego – menager poznał nasze możliwości i zaproponował kilka rozwiązań, jak piątkowy termin, dzięki czemu jeszcze tego samego dnia podjęliśmy decyzję o wyborze miejsca.

Powyższe zestawienie, to tylko niektóre ze szczegółów, które mogą odegrać dużą rolę w tym, jak wypadnie nasz „wielki dzień”. Ich sprawdzenie nic nie kosztuje, a nierzadko sprawi, że przyjęcie weselne naprawdę przebiegnie tak, jak sobie to wyobrażaliśmy.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa „Lagardere Travel Retail” przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” i PHZ Baltona S.A. Potwierdza to słuszność argumentów przytaczanych w tej sprawie przez PPL, zarządzającego Lotniskiem Chopina i powierzchniami handlowymi, o których wynajęcie bezskutecznie zabiegał LTR.
Spółka LTR wystąpiła na drogę sądową kwestionując tryb wyboru najemcy części powierzchni handlowych na Lotnisku Chopina w Warszawie.
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” niezmiennie stoi na stanowisku, że cały proces realizowany był w sposób przejrzysty i transparentny – mówi Hubert Wojciechowski, rzecznik PPL. – Na żadnym etapie postępowania decyzje nie były podejmowane jednoosobowo, a cały proces uzyskał akceptację Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, wsparcie Prokuratorii Generalnej i osłonę „tarczy antykorupcyjnej” CBA.
Już na początku 2017 roku spółka „Lagardere Travel Retail”, dotychczasowy, główny najemca powierzchni handlowych w terminalu Lotniska Chopina, nie kryła, że jest zainteresowana przedłużeniem umów najmu w oparciu wyłącznie o negocjacje cenowe z PPL bez powiadamiania rynku i udziału w nich jakichkolwiek innych podmiotów. Do PPL zostały nawet przedłożone parafowane przez LTR umowy z symbolicznie podniesioną kwotą czynszu najmu. Taki tryb procedowania w oczywisty sposób mógł zaniżyć przychody PPL oraz rodził wątpliwości natury etycznej. Z tego powodu do postępowania konkursowego, ze względu na mocno ograniczoną na rynku polskim liczbę podmiotów z tego sektora, zaproszono także podmioty do tej pory w Polsce nieobecne. Wpłynęła jednak wyłącznie oferta LTR, co w konsekwencji było powodem unieważnienia tego postępowania.
Równolegle PPL, ze wsparciem Ministerstwa Infrastruktury oraz Prokuratorii Generalnej, zwrócił się do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o zgodę na prowadzenie negocjacji także z „Baltoną”.
Postawiono jednak warunek. W sytuacji, gdyby oferta „Baltony” okazała się najkorzystniejsza, podmiot ten, jeszcze przed podpisaniem umowy, musiał zrzec się wszystkich roszczeń wobec PPL - w efekcie wieloletnich sporów sądowych, opiewały one na dziesiątki milionów złotych.
Finalnie w trakcie prowadzonego postępowania negocjacyjnego oferta „Baltony” okazała się lepsza. Zgodnie z wcześniejszym zastrzeżeniem „Baltona” zrzekła się wszelkich roszczeń wobec PPL. Wszelkie niezbędne dokumenty i umowy przygotowane z bardzo mocnym wsparciem Prokuratorii Generalnej zaakceptował też Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a o wynikach negocjacji poinformowano LTR.
Niezależnie od zamierzonego celu, czyli zwiększenia przychodów PPL z tytułu najmu powierzchni handlowych, osiągnięto dodatkową korzyść tj. zakończony został wieloletni spór z „Baltoną”. Równocześnie zakończył się również wieloletni spór Skarbu Państwa (stąd obecność w całym procesie Prokuratorii Generalnej) toczony przed międzynarodowym trybunałem arbirtażowym z Grupą Flamingo, czyli właścicielem „Baltony”. Decyzje te pozwoliły na zaoszczędzenie w budżecie państwa ponad pół miliarda złotych.
Orzeczenie sądu oddalające wniosek o zabezpieczenie powództwa „Lagardere Travel Retail”  przeciwko P.P. „Portom Lotniczym” i PHZ Baltona S.A. potwierdza tylko słuszność argumentów przytaczanych w tej sprawie przez PPL – kwituje Hubert Wojciechowski z PPL.
POLREGIO uruchomi 80 dodatkowych pociągów REGIO do i z Kostrzyna nad Odrą, które obsłużą przewidywany zwiększony ruch regionalny związany z festiwalem „Pol’And’Rock Kostrzyn 2018”, zaplanowany na 2-4 sierpnia. Wraz z pociągami musicREGIO to łącznie ponad 160 dodatkowych połączeń.
Oprócz standardowej oferty ponad 80 specjalnych pociągów musicREGIO, przygotowanej z okazji „Pol’And’Rock Kostrzyn 2018” i obejmującej obszar praktycznie całego kraju, Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, uruchomią jeszcze 80 dodatkowych pociągów REGIO. Dodatkowe połączenia umożliwią podróż do i z Kostrzyna nad Odrą pasażerom z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego i pomorskiego, czyli m.in. ze Słupska, Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry.
Uruchomienie dodatkowych połączeń na ten festiwal to już tradycja. Co roku z pociągów musicREGIO czy REGIO korzystają fani muzyki, którzy przyjeżdżają do Kostrzyna z całej Polski. Dodatkowe połączenia REGIO będą realizowane od 31 lipca (wtorek) do 6 sierpnia (poniedziałek). Łącznie POLREGIO uruchomi ponad 160 połączeń dla podróżnych udających się na Festiwal do Kostrzyna nad Odrą. Wszystko po to, aby zapewnić podróżnym jak największą swobodę wyboru terminu daty i godziny przyjazdu oraz wyjazdu z Festiwalu. Poza dodatkowymi składami wszystkie pociągi POLREGIO będą kursowały zgodnie z obecnym rozkładem jazdy.
Lista dodatkowych pociągów POLREGIO:
• Kostrzyn – Gorzów Wlkp. Odjazdy 4:18 (31.07 - 6.08); 12:05 (31.07 - 6.08); 23:23 (31.07 - 5.08)
• Gorzów Wlkp. – Kostrzyn. Odjazdy 0:30 (1 - 6.08); 13:15 (31.07 - 6.08); 22:12 (31.07 - 6.08)
• Kostrzyn – Zielona Góra. Odjazdy 1:40 (5.08); 3:25 (1 - 4.08); 13:55 (2 - 3.08); 17:57 (5.08)
• Zielona Góra – Wrocław. Odjazdy 10:52 (2 - 3.08); 17:38 (31.07 - 4.08)
• Kostrzyn – Wrocław. Odjazdy 3:25 (1 - 4.08); 13:55 (2 - 3.08)
• Wrocław – Kostrzyn. Odjazdy 8:10 (2- 3.08); 14:53 (31.07 - 4.08)
• Kostrzyn – Szczecin. Odjazd 0:30 (4 - 5.08); 4:32 (5.08); 11:35 (3 - 4.08); 13:05 (5.08); 15:10 (5.08)
• Szczecin – Kostrzyn. Odjazdy: 9:43 (3 - 4.08); 17:02 (3 - 4.08)
• Kostrzyn – Słupsk. (przez Szczecin i Koszalin) 13:05 (5.08)
 
Bilety na pociągi musicREGIO i REGIO można zakupić w tradycyjnych kasach biletowych POLREGIO i w serwisie www.biletyregionalne.pl, poprzez strony internetowe oraz aplikacje mobilne e-podróżnik.pl oraz koleo.pl i za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash. W ramach oferty przygotowano cztery strefy taryfowe dla pociągów musicREGIO z atrakcyjnymi cenami biletów, które można nabyć z uwzględnieniem wszystkich ulg ustawowych w opcji „tam” lub „tam i powrót”. Ze wszystkimi szczegółami połączeń specjalnych musicREGIO i dodatkowych REGIO można zapoznać się na dedykowanej stronie internetowej: https://polregio.pl/pl/dla-podroznych/informacje/polregio-na-pol-and-rock-festival-kostrzyn-2018-szczegoly-polaczen-rozklady-jazdy/

Po oficjalnym starcie w Stanach Zjednoczonych w maju br., FlixBus rozszerza tam swoją ofertę. W lipcu do amerykańskiej siatki zostały dodane nowe trasy w środkowej i północnej Kalifornii, m.in. przez San Francisco, Sacramento, Bakersfield i San Jose oraz Reno i Nevadę. Od teraz na Zachodnim Wybrzeżu będzie można dojechać do aż 40 miast. W nowym rozkładzie znajdą się też mniejsze miejscowości, takie jak Commerce, Fremont, Millbrae czy Palm Springs. Ceny biletów zaczynają się już od $4.99.

Nasza nowa alternatywa podróżowania została przyjęta entuzjastycznie przez Amerykanów, więc teraz skupiamy się na rozwijaniu siatki połączeń, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu pasażerówpowiedział André Schwämmlein, założyciel i dyrektor generalny FlixMobilityDzięki połączeniu południowo-zachodniej Kalifornii z centralną i północną częścią – z lepiej usytuowanymi przystankami, większą częstotliwością kursowania i niższymi cenami – nasz kolejny etap rozwoju przyniesie ogromną zmianę w sposobie, w jaki Kalifornijczycy mogą podróżować po swoim Stanie.

Założony w 2013 roku, FlixBus obecnie działa w 28 krajach. W maju br. uruchomił swoją usługę w Stanach Zjednoczonych, łącząc miasta na południowym zachodzie, w tym Los Angeles, Las Vegas, Phoenix i Tucson. Działając w oparciu o unikalny model biznesowy, zespół FlixBusa zajmuje się planowaniem sieci, obsługą klienta, zarządzaniem jakością, marketingiem i sprzedażą, jak również rozwojem biznesu i technologii. Lokalni partnerzy są odpowiedzialni za codzienne operacje oraz za flotę zielonych FlixBusów. Nowi amerykańscy partnerzy to m.in: Alvand Transportation, Amador Stage Lines, Classic Charter, LD Tours, Transportation Charter Services (TCS) i Tourcoach, dzięki którym FlixBus pozyska 26 nowych zielonych autobusów.


Rozwój FlixMobility w Europie

FlixMobility rozszerza swoją ofertę także w Europie. W Niemczech, na tory wjechały kolejne zielone FlixTrainy, tym samym zwiększając częstotliwość kursowania nawet do dwóch razy dziennie. Urucho-mienie nowych połączeń zostało przyspieszone, ze względu na ogromne zainteresowanie pasażerów. Co więcej, w pociągach oferowane są nowe udogodnienia m.in system rezerwacji miejsc czy sklepy pop-up na głównych stacjach kolejowych.

W ostatnim czasie dużo się działo również w Polsce, gdzie została ogłoszona nowa siatka połączeń. Obejmuje łącznie co najmniej 130 destynacji w ramach ponad 40 krajowych i międzynarodowych tras. Znajdują się w niej nie tylko największe aglomeracje, lecz także małe miejscowości, dotychczas słabo skomunikowane. Trasy nowej siatki połączeń FlixBusa są sukcesywnie uruchamiane i włączane na bieżąco do sprzedaży. W ostatnim czasie zielone autobusy zaczęły kursować na 9 nowych trasach, m.in. Szczecin-Kraków, Warszawa-Poznań i Kraków-Częstochowa, a już za chwilę ruszają 3 kolejne.

Centra przesiadkowe FlixBusa znajdują się w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, skąd pasażerowie w ramach jednego biletu mogą wygodnie się przesiadać się i podróżować dalej do wielu miast Polski czy Europy. Idea ta uwzględnia też włączanie do siatki przystanków na lotniskach. Już w tym momencie FlixBusem dojedziemy na lotniska: Kraków-Balice, Wrocław Airport, Warszawa-Modlin i Katowice-Pyrzowice.

Najlepsze miejsca na długi weekend na przełomie maja i czerwca

Na przełomie maja i czerwca czeka na nas kolejny długi weekend – Boże Ciało w tym roku wypada 31 maja. Jeden dzień wolnego pozwoli na cztery dni wypoczynku.

Czytaj Więcej >>

Najlepsze pomysły na wyjazd rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Wkrótce Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób spędzić ten szczególny dzień ze swoimi pociechami, aby przyniósł jak najwięcej radości i pozostawił przyjemne wspomnienia. Możliwości na uczczenie tego święta jest naprawdę wiele. 

Czytaj Więcej >>

Najciekawsze pomysły na Majówkę

Już w marcu zaczynamy zastanawiać się, jak, a przede wszystkim, gdzie spędzimy Majówkę. W tym roku 1 maja wypada we wtorek, dodając do tego dwa weekendy plus 3 dni urlopu – szykuje się aż niemal 10 dni wypoczynku!  Czytaj więcej >

Najlepsze wiosenne wyjazdy typu city break

City break to alternatywna opcja dla tych wszystkich, którzy nie mają czasu wybrać się na dłuższy wypoczynek. Obejmuje ona wyjazdy weekendowe do najciekawszych miejsc w Europie. Krótkoterminowa wycieczka pozwala na wypoczynek oraz zapoznanie się z kulturą i kuchnią danego regionu.  Czytaj więcej >

Artykuły wybrane losowo

Cabo Verde – wyspiarskie oblicze Afryki

ROBERT STEFANICKI

Jeśli nie lubimy długich podróży samolotem, a marzy nam się Ameryka Południowa, warto odwiedzić wówczas Wyspy Zielonego Przylądka (Cabo Verde). W odległości jedynie ośmiu godzin lotu z Warszawy znajdziemy wulkany, solniska, tarasowe pola i rozległe plaże. Nie ma tylko lam.

Republika Zielonego Przylądka obejmuje archipelag złożony z Wysp Zawietrznych (Ilhas de Barlavento) i Podwietrznych (Ilhas de Sotavento), leżący w pobliżu najdalej na zachód wysuniętego fragmentu kontynentu afrykańskiego – Przylądka Zielonego. Miejsce to jako pierwsi zasiedlili Portugalczycy, którzy ściągnęli tu niewolników z Czarnego Lądu. Do dziś językiem urzędowym pozostaje portugalski.

To nie jest miłość od pierwszego wejrzenia. Wyspa Sal, na której mieści się lotnisko, oglądana z okien podchodzącego do lądowania samolotu wygląda jak naleśnik z brudnego piachu. Trudno doszukać się choćby skrawka zieleni, zawartej w nazwie tego państwa. Jeśli jednak nie zniechęcimy się na początku, na pewno nie wyjedziemy stąd zawiedzeni.

Więcej…

SKARBY SRI LANKI

ALINA WOŹNIAK

 

<< Ogromne bogactwo tropikalnej przyrody, ziół i przypraw, bezcenne pamiątki przeszłości, kamienie szlachetne i wyśmienita herbata – wszystko to znajdziemy na niewielkiej wyspie, która niczym łza opada z Półwyspu Indyjskiego. A powitają nas na niej ludzie, którym spokoju ducha może pozazdrościć każdy Europejczyk. >>

  FOT. SRI LANKA TOURISM

Mimo iż położona na wyspie Cejlon Sri Lanka ma zaledwie ok. 65,6 tys. km2, to jest ogromnie zróżnicowana, pulsuje kolorami, a krajobrazy zmieniają się tu jak w kalejdoskopie: od wiecznie zielonych lasów po góry wysokie jak Tatry, suche równiny, malownicze rzeki i wodospady, laguny, plantacje herbaty i tropikalnych owoców oraz skąpane w słońcu, długie i piaszczyste plaże z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. To prawdziwie rajski zakątek dla spragnionych błogiego leniuchowania, kontaktu z dziewiczą naturą i wspaniałymi zabytkami. Aż 8 tutejszych obiektów znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO – starożytne miasta Polonnaruwa, Sigiriya, Anuradhapura i Kandy, Rezerwat Leśny Sinharaja, Stare Miasto Galle i jego fortyfikacje, buddyjska Złota Świątynia Dambulla i Płaskowyż Centralny.

Więcej…

Zaproszenie na Kaukaz – do Gruzji i Armenii

 

Tamar Gelashvili-Dąbrowska

Krzysztof Dąbrowski

www.kaukaz.pl

 

<< Gruzja i Armenia to chrześcijańskie wyspy zanurzone w kaukaskiej mozaice narodów i kultur. Leżą na pograniczu kontynentów kształtowanym przez ścieranie się sił przyrody i rywalizujących ze sobą cywilizacji. Efektem tych odwiecznych zmagań jest rzadko spotykana różnorodność krajobrazów oraz duże bogactwo tradycji na stosunkowo niewielkim obszarze, który odpowiada 1/3 terytorium Polski. Zobaczymy tu subtropikalne lasy pełne lian, przejedziemy przez surowe płaskowyże wulkaniczne, a także doświadczymy chłodu bijącego od wiecznych lodowców. Poza tym możemy przeczesać labirynty miast wykutych w skale, zwiedzić imponujące katedry o tysiącletniej historii i zrelaksować się w starożytnych łaźniach, a to wszystko urozmaicić sobie zgłębianiem tajników sztuki winiarskiej, degustacją przysmaków przepysznej kuchni kaukaskiej oraz zabawą w ekskluzywnych klubach muzycznych. >>

Więcej…